Schulden

Inkomensbeheer en beschermingsbewind

Inkomensbeheer is bedoeld voor de mensen die grotendeels zelfredzaam zijn. Het is een middel dat, met het juiste netwerk, kan voorkomen dat een extra beschermingmaatregel nodig is.

Bewindvoering is een extra beschermingsmaatregel voor mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren.

In beide gevallen wordt het beheer van de financiën, al dan niet tijdelijk, overgenomen van de cliënt.

Er wordt vaak gedacht dat inkomensbeheer en beschermingsbewind gelijk is aan de schuldhulpverlening of aan de wettelijke schuldsanering. Dit is niet het geval. Het saneren van schulden is geen taak van de inkomensbeheerder of de beschermingsbewindvoerder. De schulddienstverlening is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het minnelijke traject en wordt over het algemeen verzorgt door de gemeente. De WSNP (wettelijk schuldsanering natuurlijke personen) wordt verzorgt door een schuldenbewindvoerder.

Wanneer budgetbeheer en bewindvoering preventief worden ingezet, kan dit juist voorkomen dat er schulden ontstaan. Toch blijkt uit de praktijk dat er niet altijd van deze preventieve aanpak gebruik gemaakt wordt waardoor er toch schulden zijn ontstaan. De inkomensbeheerder of bewindvoerder zal dan samen, met u, de inkomsten en uitgaven stabiliseren. Daarnaast worden de schulden geïnventariseerd. Wanneer het lukt om in samenwerking met u de inkomsten en uitgaven te stabiliseren en de schulden te inventariseren, dan kan onze stichting u helpen bij de aanmelding schuldhulpverlening. De schulddienstverlening zal in samenwerking met u en onze Stichting het minnelijke traject verzorgen. Onze Stichting zal er daarna samen u op toezien dat het traject goed doorlopen wordt. Wanneer schuldeisers niet mee willen werken aan een regeling dan kan de gemeente, in overleg met u, een aanvraag verzorgen voor de WSNP. De advocaat kan ook een aanvraag WSNP voor u ondertekenen.

Klik op de banner en u heeft direct toegang tot de geldplannen.