Beschermingsbewind

Met Beschermingsbewind biedt de Stichting Financiële Dienstverlening de mogelijkheid om als bewindvoerder op te treden, hierdoor wordt de cliënt voldoende beschermd. 

Soms biedt inkomensbeheer niet voldoende bescherming. Dan kan het voorkomen dat het nodig is dat er extra maatregelen getroffen in de persoonlijke sfeer. Met bewindvoering biedt de Stichting Financiële Dienstverlening de mogelijkheid om als bewindvoerder op te treden, hierdoor wordt de cliënt voldoende beschermd.
Op verzoek van de cliënt, naast familielid, hulpverlener of gemeente, wordt de Stichting Financiële Dienstverlening door de Kantonrechter benoemd tot beschermingsbewindvoerder.

De Stichting Financiële Dienstverlening werkt met deze dienstverlening conform de werkwijzen en tarieven van de wet curatele, bewind en mentorschap en brengt hiervoor het door het ministerie vastgestelde tarief in rekening. 

Kwaliteit staat bij ons voorop! 

In het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Rijksoverheid.nl) staat aan welke eisen professionals moeten voldoen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt jaarlijks of de stichting hieraan voldoet. De stichting wil bovenop de wettelijk controle extra kwaliteit bieden en is daarom tevens aangesloten bij de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders. (BPBI), die de door hen extra opgelegde eisen, opgenomen in de kwaliteitsverordening, jaarlijks controleert. Hiermee voldoet de Stichting Financiële Dienstverlening aan alle eisen welke de huidige wet- en regelgeving stelt.

Geïnteresseerd in deze dienst? Dan kunt u middels het contactformulier contact met ons zoeken. We zullen dan contact met u opnemen en indien van toepassing een vrijblijvend informatief kennismakingsgesprek met u plannen. Dit gesprek zorgt voor een helder overzicht waarna besloten kan worden of de Stichting Financiële Dienstverlening in de toekomst het Beschermingsbewind kan verzorgen. U kunt ook direct via deze link aanmelden.  

Download
Toezicht: bewind, curatele en mentorschap

Onze activiteiten zijn o.a.:  • Het opmaken van een plan van aanpak
  • Verplichte jaarlijkse Rekening en Verantwoording voor de Kantonrechter aanleveren
  • 5-jaarlijkse evaluatie
  • Aanvragen van machtigingen
1
Wanneer u bij ons onder beschermingsbewind komt openen wij een bankrekening voor u.
2

Samen met u bepalen wij een vast bedrag om te besteden.

3
Met uw eigen pinpas kunt u dit geld gebruiken.
4
De SFD verzorgt samen met u ook uw andere geldzaken.