Met gepaste trots maken wij bekend:

Fidinda Financiële Zorg Groep opent een nieuwe vestiging op de locatie van de SFDZHN in Noordwijkerhout en neemt daarbij dossiers van SFDZHN over.

Om onze taken ook in de toekomst goed te kunnen vervullen, is schaalvergroting een vereiste.

Daarom opent Fidinda Financiële Zorg Groep januari 2020 een nieuwe vestiging in het pand van de SFD in Noordwijkerhout. Ook nemen zij per 1 januari 2020 dossiers over van de Stichting Financiële Dienstverlening ZHN (SFD), die haar werkzaamheden dan zal beëindigen.

SFD is al jaren actief in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn, Den Haag. Fidinda heeft hier nog geen kantoor, terwijl daar wel behoefte aan is. Een flink deel van de cliënten woont namelijk in deze regio. De bedrijfsvisie van SFD sluit goed aan bij die van Fidinda. Gezamenlijk kunnen wij tot het noodzakelijke rendement komen, zodat wij de zorg voor onze cliënten ook voor de toekomst kunnen waarborgen.

Uiteraard ontvangen al onze relaties hierover zo spoedig mogelijk een officieel bericht.

Namens de SFD en Fidinda


Stichting Financiële Dienstverlening

De Stichting Financiële Dienstverlening heeft sinds 1994 ervaring in Inkomensbeheer en Beschermingsbewind ten behoeve van cliënten van een specifieke doelgroep. Met de verzorging van het inkomensbeheer wordt de financiële huishouding op orde gebracht en gehouden. Daarnaast verzorgt zij ook het Inkomensbeheer voor Curatoren en Beschermingsbewindvoerders. De medewerkers van de stichting hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en beschikken over de juiste expertise voor financiële dienstverlening.

Meer over ons

Door allerlei, soms onvoorziene, omstandigheden kunnen mensen het overzicht in hun financiën verliezen. Het tijdig inschakelen van ervaren deskundigen kan het licht aan de horizon weer laten schijnen.

Ons team

Veel gestelde vragen

Is uw leefgeld niet op de afgesproken dag op uw rekening overgemaakt? Neem dan direct contact met ons op. De oorzaak kan bijvoorbeeld liggen in een storing bij de bank of een tekort in uw budget. Samen met uw relatiebeheerder wordt er gekeken naar een oplossing.

De SFD biedt inkomensbeheer en beschermingsbewind aan. 

Neem contact op met de Stichting. Uw relatiebeheerder zal contact opnemen met de bank.

1. U kan een mail sturen gericht aan het bij uw bekende mailadres of naar de infomail: Info@sfdzhn.nl

2. U kan telefonische contact opnemen door tijdens het telefonisch spreekuur tussen 9-11 uur door te bellen naar het bij u bekende rechtstreekse telefoonnummer of op het algemene telefoonnummer: 0252343970

3. U kan telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer voor hulpverleners tussen 11-14.30 uur door te bellen naar het telefoonnummer 0252340228

4. U kan het contactformulier op de site invullen http://www.sfdzhn.nl/

1. U kan een mail sturen gericht aan het bij uw bekende mailadres of naar de infomail: Info@sfdzhn.nl

2. U kan telefonische contact opnemen door tijdens het telefonisch spreekuur tussen 9-11 uur door te bellen naar het bij u bekende rechtstreekse telefoonnummer of op het algemene telefoonnummer: 0252343970

3. U vult het contactformulier in op de site www.sfdzhn.nl

Zijn er onduidelijkheden of bent u niet tevreden over de dienstverlening? Neem contact op met de relatiebeheerder om dit bespreken. Komt u hier niet uit dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Frontoffice zodat er samen gezocht kan worden naar een oplossing. Wanneer u klacht daarna niet zijn weggenomen, dan kunt u een officiële klacht indienen. Wij zullen de klacht volgens de officiële klachtenprocedure behandelen zoals de Branchevereniging PBI voorschrijft. Het klachtenformulier kunt u downloaden van onze site of aanvragen.

U kunt deze mailen naar info@sfdzhn.nl of naar het bij u bekende mailadres van uw relatiebeheerder. U kan deze ook doorzenden naar postbus 104, 2200 AC te Noordwijk. Uiteraard kunt u uw post ook in de brievenbus gooien op het bezoekadres Koninginneweg 6a te Noordwijkerhout.

Kwaliteit staat bij ons in een hoog vaandel. 

In het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Rijksoverheid.nl) staat aan welke eisen professionals moeten voldoen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt jaarlijks of de stichting hieraan voldoet. 

De stichting wil bovenop de wettelijk controle extra kwaliteit bieden en is daarom ook aangesloten bij de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders. (BPBI), die de door hen extra opgelegde eisen, opgenomen in de kwaliteitsverordening, jaarlijks controleert. Hiermee voldoet de Stichting Financiële Dienstverlening aan alle eisen welke de huidige wet- en regelgeving stelt.

Daarnaast is de Stichting ingeschreven in het openbaar register van de AFM als aangesloten Stichting via de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer.


De Stichting Financiële Dienstverlening is opgericht vanuit de Rechtsvoorgangers GGZ Rivierduinen in samenwerking met de rechtsvoorgangers van Bavo RNO Groep en Het Raamwerk. Nog steeds is een aanzienlijk deel van ons cliëntenbestand afkomstig van deze instellingen.

Om de samenwerking tussen de zorgverleners, gemeente, inkomensbeheerders en beschermingsbewindvoerders te bevorderen en/of te verbeteren, heeft de Stichting met onder andere met de Stichting Mee, Stichting de Binnenvest, GGZ Zoetermeer, de Stadsbank gemeente Leiden, Budget Informatiepunt gemeente Katwijk en gemeente Alphen ad Rijn een samenwerkingsconvenant

GGZ Rivierduinenn logo
Bavo Europoort logo
Raamwerk logo