Stichting Financiële Dienstverlening laat de zon weer schijnen in uw financieel beheer

Stichting Financiële Dienstverlening

De Stichting Financiële Dienstverlening heeft sinds 1994 ervaring in Inkomensbeheer en Beschermingsbewind ten behoeve voor cliënten van een specifieke doelgroep. Met de verzorging van het inkomensbeheer wordt de financiële huishouding op orde gebracht en gehouden. Daarnaast verzorgt zij ook het Inkomensbeheer voor Curatoren en Beschermingsbewindvoerders. De medewerkers van de stichting hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en beschikken over de juiste expertise voor financiële dienstverlening.

Meer over ons

Door allerlei, soms onvoorziene, omstandigheden kunnen mensen het overzicht in hun financiën verliezen. Het tijdig inschakelen van ervaren deskundigen kan dan licht in de duisternis geven.

Veel gestelde vragen

Is uw leefgeld niet op de afgesproken dag op uw rekening overgemaakt? Neem dan direct contact op met de SFD. De oorzaak kan bijvoorbeeld liggen in een storing bij de bank, een tekort in uw budget. Samen met uw relatiebeheerder wordt er gekeken naar een oplossing.

De SFD biedt inkomensbeheer en beschermingsbewind aan. 

Neem contact op met de SFD. Uw relatiebeheerder zal contact opnemen met de bank.

Zijn er onduidelijkheden of bent u niet tevreden over de dienstverlening? Neem contact op met de relatiebeheerder om dit bespreken. Komt u hier niet uit dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Frontoffice om samen met u naar een oplossing te zoeken. Mocht dit niet naar uw tevredenheid leiden, dan kunt u een officiële klacht indienen. Wij zullen de klacht volgens de officiële klachtenprocedure behandelen zoals de Branchevereniging PBI voorschrijft. Het klachtenformulier kunt u downloaden van onze site of aanvragen.

U kunt deze mailen naar info@sfdzhn.nl of naar het bij uw bekende mailadres van uw relatiebeheerder of opsturen naar postbus 104, 2200 AC te Noordwijk. Uiteraard kunt u uw post ook in de brievenbus gooien op het bezoekadres Koninginneweg 6a te Noordwijkerhout.

De stichting is aangesloten bij de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders. (BPBI), die de opgelegde eisen opgenomen in de kwaliteitsverordening jaarlijks controleert. Hiermee voldoet de Stichting Financiële Dienstverlening aan alle eisen welke de huidige wet- en regelgeving voorschrijft. Daarnaast is de Stichting ingeschreven in het openbaar register van de AFM als aangesloten Stichting via de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer.


De Stichting Financiële Dienstverlening is opgericht vanuit de Rechtsvoorgangers GGZ Rivierduinen in samenwerking met de rechtsvoorgangers van Bavo RNO Groep en Het Raamwerk. Nog steeds is een aanzienlijk deel van ons cliëntenbestand afkomstig van deze instellingen. Ook hebben wij samenwerkingsovereenkomsten met o.a. Stichting Mee, Stichting de Binnenvest, GGZ Zoetermeer, de Stadsbank, Budget Informatiepunt gemeente Katwijk en gemeente Alphen ad Rijn.

GGZ Rivierduinenn logo
Bavo Europoort logo
Raamwerk logo