Welke diensten biedt de SFD?
SFD verzorgt Inkomensbeheer, Beschermingsbewind en Financieel beheer PGB. Daarnaast het Inkomensbeheer voor curatoren en Beschermingsbewindvoerders.

Omgaan met je geld? Kijk op deze speciale pagina

Kan de SFD als curator worden aangesteld?

Nee een stichting kan niet als curator worden benoemd. Een curator kan alleen een natuurlijk persoon zijn.

Behoor ik tot de doelgroep?
De Stichting Financiële Dienstverlening heeft sinds 1994 ervaring in Inkomensbeheer en Beschermingsbewind ten behoeve voor mensen met een beperking.

Ik heb mijn weekgeld niet ontvangen hoe kan dit?
Uw inkomen is nog niet op uw rekening ontvangen.
U heeft een onverwachte hoge uitgave gehad welke niet in uw budget past.

Mijn pinpas is geblokkeerd hoe kan dit?
U heeft 3 keer de verkeerde pincode ingetikt
U bent geskimd
Uw pas is beschadigd
Uw pas is opgegeven als gestolen

Ik ben mijn pinpas kwijt wat kan ik hier aan doen?
U moet aangifte doen bij de politie
U moet contact opnemen met de Stichting Financiële Dienstverlening

Ik heb post gehad met betrekking op mijn financiën wat moet ik doen?
U moet deze direct doorsturen naar de Stichting Financiële Dienstverlening, postbus 104, 2200 AC te Noordwijk

Ik heb een rekening en\of aanmaning ontvangen wat moet ik doen?
U moet deze direct doorsturen naar de Stichting Financiële Dienstverlening, postbus 104, 2200 AC te Noordwijk.

Ik heb een stuk van de deurwaarder en\of gerechtsdeurwaarder ontvangen wat moet ik doen?
Wanneer u hulp krijgt van een schuldhulpverlenende instantie dan kunt u het stuk daar heen zenden.
Wanneer dit niet het geval is dan moet u deze direct doorsturen naar de Stichting Financiële Dienstverlening, postbus 104, 2200 AC te Noordwijk

Ik wil iemand machtigen voor een incasso hoe doe ik dit?
U stuurt de machtiging ondertekend naar de Stichting Financiële Dienstverlening, postbus 104, 2200 AC te Noordwijk

Wat mag ik zelf doen en wat niet?
Wanneer u budgetbeheer ontvangt van onze Stichting Financiële Dienstverlening dient u alles te overleggen. Dit draagt er zorg voor dat uw budgetplaatje in balans blijft.