De Stichting Financiële Dienstverlening werkt volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) . De stichting is aangesloten bij de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders. (BPBI), die de opgelegde eisen opgenomen in de kwaliteitsverordening jaarlijks controleert.
Daarnaast heeft de Stichting Financiele Dienstverlening zich aangemeld bij de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (FTI) dit is een collectieve aanmelding voor de Autoriteit Financiele Markt (AFM).
Hiermee voldoet de Stichting Financiële Dienstverlening aan alle eisen welke de huidige wet- en regelgeving voorschrijft.

De Stichting Financiële Dienstverlening werkt met betrouwbare partners en relaties in de gezondheidszorg. Hiervoor zijn samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen afgesloten met deze partijen en gemeentelijke instanties. Middels deze samenwerking kunnen wij de kwaliteit waarborgen. Voorbeelden van partners zijn:
Stadsbank Leiden, Mee ZHN, ISD Bollenstreek, Rivierduinen en Schuldhulpverlening gemeente Alphen.

De Stichting Financiële Dienstverlening werkt zowel voor thuiswonende cliënten, als cliënten die binnen een instelling wonen en vanwege een geestelijke en/of lichamelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. De Stichting financiële dienstverlening heeft cliënten uit diverse instellingen uit de regio waaronder:
's Heeren Loo, Het Raamwerk, Bavo RNO groep, Gemiva, Brijder/Parnassia, Stichting de Binnenvest, Project broodnodig en De Haardstee.

De Stichting Financiële Dienstverlening geeft voor instellingen, op verzoek, op locatie, presentaties over haar dienstverlening en een informatief gesprek behoort ook tot de mogelijkheden.