Speciaal voor de curator die het inkomensbeheer wil uitbesteden biedt De Stichting Financiële Dienstverlening een dienst waarbij dit op maat wordt verzorgd. Naast de standaard werkzaamheden die bij Inkomensbeheer zijn ondergebracht wordt ook voor de jaarlijkse rapportage gezorgd, die moet worden ingediend bij het Kantongerecht.

Het Inkomensbeheer bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:

 • Op elkaar afstemmen van inkomsten en uitgaven
 • Budgetcoaching
 • Verrichten van periodieke en incidentele betalingen
 • Begeleiding bij schulden naar de daarvoor bestemde instanties
 • Indienen van declaraties
 • Verzorgen van belastingzaken
 • Voorliggende voorzieningen aanvragen
 • Verzoeken tot kwijtschelding indienen
 • Verzorgen van inkomsten onderzoeken op verzoek van derden
 • Invullen financiële formulieren
 • Verzorgen van rapportages
 • Financieel beheer PGB ( indien van toepassing)
 • Jaarlijks rekening en verantwoording voor het Kantongerecht


Mocht u geïnteresseerd zijn in deze dienst, dan kunt u middels het contactformulier, het aanmeldformulier of een telefoontje contact met ons zoeken. We maken dan een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek, waarin alle specifieke wensen worden behandeld en verwerkt in een offerte. Na het gesprek heeft u een helder overzicht en kunt u beslissen of u in de toekomst de Stichting Financiële Dienstverlening het Inkomensbeheer wil laten verzorgen.

In veel gevallen kunt u voor de kosten van het Inkomens beheer een beroep doen op de wet bijzondere bijstand (WWB). De Stichting Financiele Dienstverlening kan u helpen met de aanvraag van deze voorziening.