Met de verzorging van het inkomensbeheer wordt de financiële huishouding op orde gebracht en gehouden. Uitgaven zijn op de inkomsten afgestemd en de financiële afspraken worden bewaakt. Deze dienstverlening wordt zowel aan thuiswonende cliënten als aan cliënten van instellingen aangeboden.

 

De Stichting Financiële Dienstverlening biedt deze dienst als een all-in pakket aan, waardoor er naderhand geen onverwachte bijkomende kosten zijn voor o.a. het invullen van het belastingformulier of aanvragen voor voorliggende voorzieningen (b.v. bijzondere bijstand) . Deze totaal aanpak geeft rust en overzicht voor de betrokkene. Middels het telefonische spreekuur, kan bij onzekerheid, in een persoonlijk contact een toelichting worden gegeven, of vragen worden beantwoord.

 

Het Inkomensbeheer bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:

 • Op elkaar afstemmen van uw inkomsten en uitgaven
 • Budgetcoaching
 • Verrichten van periodieke en incidentele betalingen
 • Begeleiding bij schulden naar de daarvoor bestemde instanties
 • Indienen van declaraties
 • Verzorgen van uw belastingzaken
 • Voorliggende voorzieningen aanvragen
 • Verzoeken tot kwijtschelding indienen
 • Verzorgen van inkomsten onderzoeken op verzoek van derden
 • Invullen financiële formulieren
 • Verzorgen van financiëele overzichten
 • Financieel beheer PGB ( indien van toepassing)


Geïnteresseerd in deze dienst? Dan kan er middels het contactformulier, het aanmeldformulier of een telefoontje contact met ons worden gezocht. We maken dan een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek. Het gesprek zorgt voor een helder overzicht waarna besloten kan worden of de Stichting Financiële Dienstverlening in de toekomst het Inkomensbeheer mag verzorgen.

In veel gevallen kunt u voor de kosten van het Inkomensbeheer een beroep doen op de wet bijzondere bijstand (WWB). De Stichting Financiële Dienstverlening kan u helpen met de aanvraag van deze voorziening.


De Stichting Financiële dienstverlening geeft voor instellingen, op verzoek, op locatie, presentaties over haar dienstverlening en een informatief gesprek behoort ook tot de mogelijkheden.