De volgende documenten zijn beschikbaar om te downloaden.

Aanmeldingsformulier
Middels dit formulier kunt u alle benodigde gegevens doorgeven bij het aanmelden bij Stichting Financiële Dienstverlening.

Acceptatiebeleid Stichting Financiële Dienstverlenging
In dit document kunt u lezen hoe Stichting Financiële Dienstverlening haar acceptatie verwerkt.

Certificaat BPBI 2014 
Stichting Financiële Dienstverlening is aangesloten bij BPBI.

Medische Verklaring
In geval een Medische verklaring wordt gevraagd, kunt u dit formulier gebruiken.

Klachtenreglement
Klachtenformulier
In geval een klacht, kunt u in het Klachtenreglement lezen hoe met behulp van Klachtenformulier een klacht kan worden ingediend.

Je centen de baas
Cursus
Werkboek