Kan de Stichting Financiële Dienstverlening de zon weer laten schijnen in het financieel beheer?

Door allerlei, soms onvoorziene, omstandigheden kunnen mensen het overzicht in hun financiën verliezen. Het tijdig inschakelen van ervaren deskundigen kan dan licht in de duisternis geven.


De Stichting Financiële Dienstverlening heeft sinds 1994 ervaring in Inkomensbeheer en Beschermingsbewind ten behoeve van mensen met een beperking. Met de verzorging van het inkomensbeheer wordt de financiële huishouding op orde gebracht en gehouden. Daarnaast verzorgt zij ook het Inkomensbeheer voor curatoren en Beschermingsbewindvoerders. De medewerkers van de stichting hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en beschikken over de juiste expertise voor financiële dienstverlening.

 

De Stichting Financiële Dienstverlening is een ideële Stichting zonder winstoogmerk. De dienstverlening kenmerkt zich door te werken met een All-in prijs. Veelal noodzakelijke eenmalige werkzaamheden zijn in het aanbod verwerkt en dit voorkomt dat er naderhand nog extra kosten komen. Voor cliënten met een laag inkomen verzorgt de Stichting Financiële Dienstverlening een aanvraag voor bijzondere bijstand. De kosten voor de Stichting Financiële Dienstverlening kunnen daardoor zelfs volledig vergoed worden.

 

De Stichting Financiële Dienstverlening is opgericht vanuit de Rechtsvoorgangers GGZ Rivierduinen, Bavo RNO Groep en Het Raamwerk en werkt daar nog intensief mee samen.

 

De stichting is aangesloten bij de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders. (BPBI), die de opgelegde eisen opgenomen in de kwaliteitsverordening jaarlijks controleert. Hiermee voldoet de Stichting Financiële Dienstverlening aan alle eisen welke de huidige wet- en regelgeving voorschrijft.